Zarząd Fundacji stanowią:

 

 

 

Prezes Zarządu - Anita Szcześniewska

www.koronkownia.blogspot.com/

  

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Urszula Suchorska

Urszula Suchorska

 
 

Beata Ossowicka

 

 

Wojtek Ossowicki